Status: Ongoing

Server time: 16.04.2024 15:21

Tender card #UNB-II
Rekonštrukcia oddelenia dlhodobo chorých v UNB Nemocnica akad. L. Dérera

Message detail #22023

Delivery date and time
06.03.2019 17:36:48
From
Univerzitná nemocnica Bratislava
To
All
Type
Other
Subject
Vysvetlenie súťažných podkladov č.4

Vysvetlenie k súťažných podkladov č.4