Status: Ongoing

Server time: 16.04.2024 16:20

Tender card #UNB-II
Rekonštrukcia oddelenia dlhodobo chorých v UNB Nemocnica akad. L. Dérera

Message detail #22106

Delivery date and time
07.03.2019 15:01:55
From
Univerzitná nemocnica Bratislava
To
All
Type
Other
Subject
Vysvetlenie súťažných podkladov č.5

vysvetlenie č.5