Status: Completed

Server time: 18.07.2019 13:23

Tender card #21/2019
Silnice III/27018 Kněžice - Lvová, rekonstrukce silnice

Information

ID of tender
2651
Name of content of tender
Silnice III/27018 Kněžice - Lvová, rekonstrukce silnice
Tender ref. no.
21/2019
Public tender journal ref. no.
21/2019
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 441 300,00 Kč
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ051 - Liberecký kraj
Content of tender

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a provedení autorského dozoru za předpokladu, že stavba bude realizována.

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a provedení autorského dozoru za předpokladu, že stavba bude realizována.
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
Součástí předmětu veřejné zakázky je průběžné technické projednávání rozpracovaných projektových dokumentací v jednotlivých fázích projektu se zadavatelem a příslušnou obcí či městem a dotčenými subjekty, předání konceptu projektové dokumentace zadavateli k posouzení a zapracování připomínek zadavatele k tomuto konceptu do konečné verze projektu.
Bližší specifikace rozsahu akce (stavby) je obsahem „Specifikace akce“, která je součástí přílohy č. 1 této ZD (dále jen „Specifikace akce“).
Jednotlivé součásti předmětu veřejné zakázky se dále specifikují takto:
2.1. Průzkumy a zaměření
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
2.2. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení v podrobnosti dokumentace k provádění stavby (DSP/PDPS)
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
2.3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
2.4. Autorský dozor během realizace akce
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta na předkládání nabídek
28.02.2019 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Address
České mládeže 632/32
Liberec
70946078, Czech Republic
Process supervisor
Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.