Status: Ongoing

Server time: 26.09.2022 12:36

Tender card #R1-9/248/2017
Rekonštrukcia lôžkovej časti oddelenia na Klinike neurológie v bloku "C" na 1.poschodí na pracovisku UNB Nemocnica akad.L.Dérera

Information

ID of tender
269
Name of content of tender
Rekonštrukcia lôžkovej časti oddelenia na Klinike neurológie v bloku "C" na 1.poschodí na pracovisku UNB Nemocnica akad.L.Dérera
Tender ref. no.
R1-9/248/2017
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
149 960,00 EUR
Main CPV
45215130-7 - Clinic construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom je rekonštrukcia a modernizácia, drobné stavebné úpravy stávajúcich priestorov na 1. poschodí monobloku na neurologickej klinike, na spoločných chodbách a v zázemí, za účelom zlepšenia hygienicko-prevádzkového štandardu pre pacientov a personál. Ide o kompletnú rekonštrukciu sociálnych zariadení, a to najmä výmena obkladov, dlažieb, sanity, vrátane výmeny rozvodov studenej vody (SV) teplej vody (TÚV) od stúpačky, výmena jestvujúcich podhľadov, soc. zariadenia, vrátane elektroinštalácie, vyhotovenia a dodania revíznej správy, výmena podlahových krytín, výmena dverí. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je kompletná demontáž, búracie práce jestvujúcich zariadení, sanity, obkladov, dlažieb, atď., vnútro stavenisková doprava vrátane vyloženia, odvoz a ekologická likvidácia odpadu, čistenie priestorov od stavebnej činnosti a ostatné s tým súvisiace práce, v priestoroch Nemocnice akademika Ladislava Dérera v Bratislave podľa špecifikácie a podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Rekonštrukcia lôžkovej časti oddelenia na Klinike neurológie v bloku"C" na 1.poschodí na pracovisku UNB Nemocnica akad.L.Dérera
18.12.2017 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Jiří Zlámal
zlamal@unb.sk
+421 905369890

Documents