Status: Ongoing

Server time: 11.08.2022 22:09

Tender card #00064/2022/DSSHRA-03
Výmena podlahovej krytiny - epoxidová dvojzložková pigmentovaná podlaha

Information

ID of tender
27328
Name of content of tender
Výmena podlahovej krytiny - epoxidová dvojzložková pigmentovaná podlaha
Tender ref. no.
00064/2022/DSSHRA-03
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
19522100-2 - Epoxy resin
45453100-8 - Refurbishment work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

výmena podlahovej PVC krytiny za dvojzložkovú epoxidovú pigmentovanú podlahu v obytných priestoroch DSS Hrabiny v rozsahu 330 m2. PVC podlaha a soklové lišty sú v značne poškodenom stave. Nutné je odstránenie starých soklových líšt a PVC podláh, vyspravenie omietky a aplikácia epoxidovej dvojzložkovej pignemtovanej podlahy aj na soklové časti.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.06.2022 09:00:00

Promoter

Subject's name
Domov sociálnych služieb Hrabiny
Address
Rekreačná 6393/60
Nová Baňa
968 01, Slovak republic
Process supervisor
Emília Búryová
ekonomicke@dsshrabiny.sk
+421 456787525

Documents