Status: Ongoing

Server time: 29.05.2023 00:31

Tender card #2018/CHY/39
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Chynorany

Information

ID of tender
2751
Name of content of tender
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Chynorany
Tender ref. no.
2018/CHY/39
Public tender journal ref. no.
8673 - WYP Vestník č. 125/2018 zo dňa 26.06.2018
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
553 772,95 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45262700-8 - Building alteration work
39715210-2 - Central-heating equipment
45321000-3 - Thermal insulation work
45262650-2 - Cladding works
45421100-5 - Installation of doors and windows and related components
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizácii diela Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci
Chynorany podľa projektovej dokumentácie ktorá je prílohou č.1 súťažných podkladov (SP) a výkazu výmer v zmysle
časti B. bodu 7. SP.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.08.2018 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Chynorany
Address
Cintorínska 45/1
Chynorany
956 33, Slovak republic
Process supervisor
Ľubomír Kubička
lubomir.kubicka@vosk.sk
+421 915821114

Documents