Status: Ongoing

Server time: 29.05.2023 02:31

Tender card #1629/2019
Kancelárske potreby

Information

ID of tender
2771
Name of content of tender
Kancelárske potreby
Tender ref. no.
1629/2019
EU journal ref. no.
2019/S 038-084905
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
1 027 000,00 EUR
Main CPV
30192000-1 - Office supplies
Further CPV
30197642-8 - Photocopier paper and xerographic paper
30197000-6 - Small office equipment
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Vererejný obstarávateľ požaduje na zabezpečenie dodávky kancelárskych potrieb jedného dodávateľa, nakoľko ide o súbor veľkého množstva kancelárskych položiek a rozdelením zákazky na časti a tým pravdepodobne na viacero zmluvných dodávateľov by vzniklo verejnému obstarávateľovi ďalšie administratívne zaťaženie. Verejný obstarávateľ má za to, že na trhu existuje dostatok potencionálnych dodávateľov, ktorí sú schopní zabezpečiť plnenie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, čase aj na požadovaných miestach plnenia.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zabezpečenie dodávok kancelárskych potrieb pre potreby organizačných zložiek verejného obstarávateľa, v množstvách a lehotách špecifikovaných v čiastkových objednávkach, na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa a jeho organizačných zložiek vrátane dopravy na miesto určenia verejným obstarávateľom.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.03.2019 10:00:00
Planned opening of bids
21.03.2019 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Michaela Hurteková
michaela.hurtekova@lesy.sk
+421 918412632

Documents