Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 20:40

Tender card #ZG.270.3.13.2022
„Świadczenie usług rozgrodzenia upraw”

Information

ID of tender
27955
Name of content of tender
„Świadczenie usług rozgrodzenia upraw”
Tender ref. no.
ZG.270.3.13.2022
Type of tender
Próg zamówień do 130 000 ZŁ
Type of public tender
Zamówienie do 130 000 zł
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
61 450,50 PLN
Amount allocated for implementation of tender
75 584,12 PLN
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Warunki zamówienia zostały zawarte w zapytaniu ofertowym

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Ofertę sporządzaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie nadleśnictwa.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną.
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – wg załącznika do zapytania ofertowego.

Wartość zamówienia jest wartością netto zamówienia podstawowego.

Kwota przeznaczona na realizację jest wartością brutto zamówienia podstawowego (bez prawa opcji).

Schedule

Termin składania ofert w sekretariacie Nadleśnictwa Zamrzenica
08.07.2022 11:00:00
Planned opening of bids
08.07.2022 11:15:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Zamrzenica
Address
Zamrzenica 1a
Bysław
89-510, Republic of Poland
Process supervisor
Alicja Kaczyńska
alicja.kaczynska@torun.lasy.gov.pl
+48 523341175
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_zamrzenica/zamowienia_publiczne

Documents