Status: Completed

Server time: 18.01.2020 18:00

Tender card #S/03596/OVO/2017
Plne automatický prístroj na meranie palcového tlaku

Information

ID of tender
28
Name of content of tender
Plne automatický prístroj na meranie palcového tlaku
Tender ref. no.
S/03596/OVO/2017
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 310,00 EUR
Main CPV
33124100-6 - Diagnostic devices
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Plne automatický prístroj na meranie palcového tlaku

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

Schedule

Ponuka
16.03.2017 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
Dana Kapáková
dkapakova@vusch.sk
+421 557891625

Documents