Status: Ongoing

Server time: 29.05.2023 00:51

Tender card #CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006658
Parkovací stání Těrlicko

Information

ID of tender
2807
Name of content of tender
Parkovací stání Těrlicko
Tender ref. no.
CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006658
Type of tender
Podlimitní režim
Type of public tender
Zjednodušené podlimitní řízení
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
5 633 692,65 Kč
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Parkovací stání Těrlicko

Brief description of tender or procurement

Část A) Parkoviště u kulturního domu v Těrlicku
V rámci tohoto stavebního objektu je řešena výstavba parkoviště za účelem zlepšení parkovacích možností v centru obce. Navrhovanou stavbou dochází k zásadní úpravě plochy podél východní strany kulturního domu. Parkoviště je navrženo v místě stávající účelové komunikace a zčásti na úkor ploch veřejné zeleně. Pro realizaci je využita pouze rovinaté plocha veřejného prostranství, aby nebylo nutné budovat nákladný a neestetický opěrný systém v případě využití navazujícího území s terénním zlomem.
V rámci výstavby parkoviště dojde ke zrušení dvou stávajících tras chodníků – do knihovny a směrem na náměstí. Tyto chodníky budou nahrazeny novými pěšími komunikacemi respektujícími navrhovanou plochu parkoviště. Kromě nových chodníků do knihovny a na náměstí je navrženo také pěší propojení mezi parkovištěm a zadním (hospodářským) vchodem do kulturního domu. Chodníky jsou navrženy tak, aby přístupy do kulturního domu vč. knihovny a na parkoviště byly bezbariérové.

Část B) Parkovací stání v centru obce Těrlicko
V rámci tohoto stavebního objektu je řešena výstavba parkovišť za účelem zlepšení parkovacích možností v centru obce a pro podporu multimodality v centru obce Těrlicko. Součástí SO 01 je také výstavba navazujících chodníků a instalace uličního mobiliáře.
Navrhovanou stavbou dochází k zásadní úpravě plochy veřejného prostranství kolem budovy základní školy. Parkoviště včetně přilehlého chodníku jsou zahloubena do svahu. Nově je upraven také nástupní prostor do školy s novým schodištěm. Pro zpomalení jízdy v ul. Školní je navržen příčný práh.
Budování parkovišť si vyžaduje v části obvodové plochy školy kolem parkovišť terénní úpravy, kterými bude vytvořen nový pohled na školní budovy a dojde k odstranění většiny stávajících dřevinných výsadeb. Navržená výsadba má za cíl změněný pohled na fasády školních budov zarámovat do nových výsadeb, pohledově zlepšit kompozičně málo atraktivní pohledy na budovy a také zajistit alespoň částečné zastínění k jihu orientovaného svahu pod školou.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta na předkládání nabídek
26.03.2019 10:00:00
Planned opening of bids
26.03.2019 10:00:00
Bid validity period
26.06.2019

Public Promoter

Subject's name
Obec Těrlicko
Address
Májová 16
Těrlicko
735 42, Czech Republic
Process supervisor
Jan Cudlín
jan.cudlin@proebiz.com
+420 725880844
Another contact
Petra Hlisnikovská
petra.hlisnikovska@terlicko.cz
+420 734 154 953
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/00297666

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.