Status: Ongoing

Server time: 25.02.2024 09:41

Tender card #PVS/2/22
Likvidácia stabilizovaných kalov

Message detail #263248

Delivery date and time
20.07.2022 11:50:44
From
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
To
All
Type
Other
Subject
Vysvetlenie súťažných podkladov

Vysvetlenie súťažných podkladov