Status: Ongoing

Server time: 07.02.2023 03:53

Tender card #SE-VO-2022/004
Nabíjacie stanice

Information

ID of tender
28314
Name of content of tender
Nabíjacie stanice
Tender ref. no.
SE-VO-2022/004
EU journal ref. no.
2022/S 140-397607
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 875 000,00 EUR
Main CPV
31681500-8 - Rechargers
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmetom zákazky je dodanie a prevádzkovanie komplexného riešenia siete nabíjacích staníc na vozidlá na elektrický pohon. Z hľadiska povahy tovarov ide výhradne o dodanie nabíjacích staníc, teda komodity spadajúcej do jednej oblasti trhu. Preto z hľadiska povahy tovarov nie je nutné zákazku deliť na časti. Od samotnej dodávky nabíjacích staníc nie je možné oddeliť služby správy/prevádzky a servisu staníc. Ide vzájomne ekonomicky prepojené plnenia, kedy kvalita plnenia v časti tovarov má významný vplyv na rozsah a povahu činností v oblasti správy/prevádzky a servisu staníc ako aj na prevádzku celého riešenia siete staníc.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie AC a DC nabíjacích staníc, ich montáž a uvedenie do prevádzky. Predmetom zákazky je tiež zabezpečenie správy siete nabíjacích staníc od ich dodania počas celého trvania zmluvy, poskytovanie bezplatného záručného servisu nabíjacích staníc, (plateného) pozáručného servisu nabíjacích staníc a iných súvisiacich služieb.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.08.2022 11:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
31.08.2022 11:05:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Matej Sliška
matej.sliska@minv.sk
+421 250944311
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Documents