Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 19:09

DPS card #DNS CP 21/2022
Dodávka, montáž a servis klimatizačných zariadení v objektoch v správe DPB a. s

Information

ID of tender
28430
Name of content of tender
Dodávka, montáž a servis klimatizačných zariadení v objektoch v správe DPB a. s
Tender ref. no.
DNS CP 21/2022
Public tender journal ref. no.
35517-WNT
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods, Services
Estimated value
124 776,00 EUR
Main CPV
31600000-2 - Electrical equipment and apparatus
Further CPV
45331000-6 - Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45331220-4 - Air-conditioning installation work
31681300-6 - Electrical circuits
45400000-1 - Building completion work
50730000-1 - Repair and maintenance services of cooler groups
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka, montáž a servis klimatizačných zariadení v objektoch v správe DPB, a.s. . Bližšia špecifikácia bude uvedená v konkrétnych zákazkách.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
31.08.2022 09:00:00
Planned opening of requests
31.08.2022 09:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí
31.08.2026 00:00:00

Promoter

Subject's name
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Address
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovak republic
Process supervisor
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Documents

Časť 1 – Dodávka, montáž a servis klimatizačných zariadení v objektoch DPB, a.s.

Status
Ongoing
Main CPV
31600000-2 - Electrical equipment and apparatus

Časť 2 – Dodávka, montáž a servis klimatizačných zariadení v objektoch DPB, a.s. na dráhach

Status
Ongoing
Main CPV
31600000-2 - Electrical equipment and apparatus

Tenders