Status: Ongoing

Server time: 21.09.2023 18:41

Tender card #004
Prístavba k existujúcemu objektu MŠ Borovce II.

Information

ID of tender
28668
Name of content of tender
Prístavba k existujúcemu objektu MŠ Borovce II.
Tender ref. no.
004
Public tender journal ref. no.
32990 - WNP 161/2022
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
227 185,93 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je prístavba k existujúcemu objektu materskej školy v obci Borovce. Ide o jednopodlažný objekt bez suterénu zastrešený drevenou valbovou strechou z drevených väzníkov. Prístavba je prepojená s pôvodným objektom materskej školy prepojovacou chodbou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
01.08.2022 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
01.08.2022 13:00:00

Centralised procurement

Subject's name
Obec Borovce
Address
Borovce 1688
Borovce
922 09, Slovak republic
Process supervisor
Silvia Bacigál Štarková
stark.group.sro@gmail.com
+421 905111585
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4712

Documents