Status: Ongoing

Server time: 22.02.2024 04:51

Tender card #35369/2022
„Vybavenie technických laboratórií - FABLAB a HACKERSPACE"

Information

ID of tender
28783
Name of content of tender
„Vybavenie technických laboratórií - FABLAB a HACKERSPACE"
Tender ref. no.
35369/2022
Public tender journal ref. no.
262/2022 pod č.: 49959-MST dňa 12.12.2022
EU journal ref. no.
2022/S 238-686508 z dňa 09.12.2022
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
820 684,77 EUR
Main CPV
43800000-1 - Workshop equipment
Further CPV
38636110-6 - Industrial lasers
42612000-9 - Machining centre
42621100-6 - CNC lathe
42630000-1 - Metal-working machine tools
42991200-1 - Printing machinery
42123000-7 - Compressors
42415110-2 - Forklift trucks
42630000-1 - Metal-working machine tools
42633000-2 - Bending, folding, straightening or flattening machines
43830000-0 - Power tools
42662000-4 - Welding equipment
42623000-9 - Milling machines
42637000-0 - Machine tools for drilling, boring or milling metal
44511000-5 - Hand tools
42642000-8 - Machine tools for working wood, bone, cork, hard rubber or hard plastics
42990000-2 - Miscellaneous special-purpose machinery
38651600-9 - Digital cameras
38651100-4 - Camera lenses
38650000-6 - Photographic equipment
38651000-3 - Cameras
32333200-8 - Video camcorders
32340000-8 - Microphones and loudspeakers
32342300-5 - Microphones and speaker sets
32342420-2 - Studio mixing console
32323300-6 - Video equipment
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky „Vybavenie technických laboratórií – FABLAB a HACKERSPACE“ je dodanie tovarov a to v zmysle výkazov výmer, ktoré tvoria prílohu týchto súťažných podkladov.

Výkazy výmer pozostávajú z vybavenia technických laboratórií – FABLAB a HACKERSPACE (vybavenie otvorených dielní). Zameranie FABLAB-u je primárne na rozvoj vedomostí a zručností v oblasti technológií, vedy, umenia a kultúry.
Zameranie HACKERSPACE je na dizajn v módnej a produktovej fotografii, ale aj vo video tvorbe napríklad tvorba videoklipov a poloprofesionálna video produkcia.

Cieľom je poskytovať inovatívnu platformu so špičkovým vybavením na vývoj produktov a rozbeh šikovných podnikateľov a kutilov, ktorí nemajú bežne prístup k takémuto vybaveniu.

Zákazka je rozdelená na 2 samostatné časti:

1. časť zákazky – „FABLAB“ – dodanie tovaru
2. časť zákazky – „HACKERSPACE“ – dodanie tovaru

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.01.2023 13:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
31.01.2023 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Daniela Krčová
daniela.krcova@trencin.sk
+421 326504265

Documents

1. časť zákazky – „FABLAB“

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
450 283,84 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
43800000-1 - Workshop equipment
Outcome of tender
One-off Contract

2. časť zákazky – „HACKERSPACE“

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
370 400,93 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
38651600-9 - Digital cameras
Outcome of tender
One-off Contract