Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 19:04

DPS tender card #004/NLZ/2020 - DNS
Nákup rúr pre OZ lesnej techniky - časť „C“- výzva č. 04/2022

This tender is part of a DPS #26463-MUT Nákup rúr

Information

ID of tender
28885
Name of content of tender
Nákup rúr pre OZ lesnej techniky - časť „C“- výzva č. 04/2022
DPS category
časť „C“ - Nákup plastových rúr
Tender ref. no.
004/NLZ/2020 - DNS
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
5 100,00 EUR
Main CPV
44164310-3 - Tubes and fittings
Further CPV
44114220-0 - Concrete pipes and fittings
44163130-0 - Sewer pipes
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup plastových (korugovaných) rúr s nasledovnou špecifikáciou:

Druh rúry: Kanalizačná rúra PP 1000 x 6000 SN 8
Počet: 3 ks

Predávajúci do súťaže stanoví svoju vzdialenosť do miesta dodania predmetu zákazky (RSLT Bánovce nad Bebravou, Partizánska 71, 957 01 Bánovce nad Bebravou) od miesta nakládky. Netreba si ju zamieňať s dopravným cyklom, ktorý je vzdialenosť do miesta dodania predmetu zákazky od miesta nakládky x 2.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Miesto dodania predmetu zákazky: OZ Lesnej Techniky, RSLT Bánovce nad Bebravou, Partizánska 71, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.08.2022 11:00:00
Planned opening of bids
02.08.2022 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 484344255

Documents