Status: Completed

Server time: 29.02.2020 10:21

Tender card #2016/BOJ/75
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Havarijné poistenie motorových vozidiel

Information

ID of tender
29
Name of content of tender
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Havarijné poistenie motorových vozidiel
Tender ref. no.
2016/BOJ/75
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Estimated value
19 833,00 EUR
Main CPV
66516100-1 - Motor vehicle liability insurance services
Further CPV
66514110-0 - Motor vehicle insurance services
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Opis predmetu zákazky: Predmetom verejného obstarávania je:
1. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel: Poistenie, ktoré kryje právnym predpisom stanovenú zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú inému prevádzkou motorového vozidla.
2. Havarijne poistenie motorových vozidiel: Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie, poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti, poistenie pre prípad odcudzenia vozidla alebo jeho časti a výbavy, poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla vandalizmom (zisteným /nezisteným), škody na zdraví - úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovými vozidlami.

Podrobný opis je uvedený v prílohe č. 2 výzvy – Opis predmetu zákazky.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Ponuka
29.11.2016 16:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Bojnice
Address
Sládkovičova 1
Bojnice
972 01, Czech Republic
Process supervisor
Silvia Grunzweigová
grunzweigova@vosk.sk
+421 904821119

Documents

Povinné zmluvné poistenie

Status
Completed
Predicted value not including VAT
4 551,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
-

Havarijné poistenie

Status
Completed
Predicted value not including VAT
15 282,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
-