Status: Ongoing

Server time: 13.08.2022 00:14

DPS card #06/NLZ/2022 - DNS
Lesnícke služby v ťažbovom procese na zlepšenie hniezdnych príležitostí a so zameraním na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho

Messages