Status: Ongoing

Server time: 05.10.2023 01:49

Tender card #IB.271.6.2022
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska

Message detail #277195

Delivery date and time
18.08.2022 14:30:28
From
Gmina Kuźnia Raciborska
To
All
Type
Other
Subject
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - w załączniku