Status: Ongoing

Server time: 09.08.2022 16:53

Tender card #PP-2022-004
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 24

Information

ID of tender
29454
Name of content of tender
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 24
Tender ref. no.
PP-2022-004
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
-
Outcome of tender
Another type of contract
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Vyhlasovateľ vyhlasuje OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov, predmetom ktorej bude umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 24.

Prístavná poloha OPBA 24 – ľavý breh, r.km 1867,490 až 1867,400, dĺžka prístavnej polohy: 90 m.

Primárny účel prístavnej polohy: Je primárne určená pre umiestnenie plávajúceho zariadenia, resp. pontónu, ktorý slúži na pristávanie osobných výletných alebo osobných kajutových plavidiel. Pri vodostave 300 cm (vodomerná stanica Bratislava) je plavebná hĺbka približne 3,0 m.

Criterion for evaluation of bid
According to the tender documentation
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.09.2022 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Verejné prístavy, a. s.
Address
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Tamara Bečárová
tamara.becarova@vpas.sk
+421 911309088

Documents