Status: Ongoing

Server time: 09.08.2022 16:19

Tender card #PP-2022-006
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 29

Messages