Status: Completed

Server time: 12.08.2022 23:04

Tender card #26/2022/LG/prieskum
MS Office 365 E1 (PHZ)

Information

ID of tender
29562
Name of content of tender
MS Office 365 E1 (PHZ)
Tender ref. no.
26/2022/LG/prieskum
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Without concluding a contract
Main CPV
48000000-8 - Software package and information systems
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom prieskumu je získanie indikatívnych cenových ponúk od relevantných hospodárskych subjektov na postupnú dodávku 300 licencií MS Office 365 E1 na obdobie 24 mesiacov v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1. Verejný obstarávateľ na základe predložených indikatívnych ponúk stanoví predpokladanú hodnotu zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
12.08.2022 12:00:00
Planned opening of bids
12.08.2022 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národné centrum zdravotníckych informácií
Address
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ľubomír Grejták
lubomir.grejtak@nczisk.sk
Another contact
Mgr. Helena Krajčíriková
helena.krajcirikova@nczisk.sk
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/630

Documents