Status: Ongoing

Server time: 09.08.2022 15:16

Tender card #6/2022/NZP
Usługa kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w Porcie Lotniczym Wrocław

Information

ID of tender
29572
Name of content of tender
Usługa kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w Porcie Lotniczym Wrocław
Tender ref. no.
6/2022/NZP
EU journal ref. no.
2022/S 150-430701
Type of tender
Próg unijny zamówień
Type of public tender
Przetarg nieograniczony
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
79710000-4 - Security services
Further CPV
79714000-2 - Surveillance services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Zgodna z dokumentem Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż poprzez Platformę.
Komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przez Platformę z wyjątkami wskazanymi w SWZ – szczegóły zawiera SWZ

Schedule

Termin składania ofert i wymaganych dokumentów
17.08.2022 11:00:00
Planned opening of bids
17.08.2022 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Port Lotniczy Wrocław S.A.
Address
Graniczna 190
Wrocław
54-530, Republic of Poland
Process supervisor
Katarzyna Wójcik
kw.zp@airport.wroclaw.pl
+48 603414800
Link to online profile of contracting authority
http://airport.wroclaw.pl/biznes/przetarg/

Documents