Status: Ongoing

Server time: 09.08.2022 15:35

Tender card #29576
Výrobník syra s harfami a chladiacou jednotkou systém vzduch (pasterizačný kotol 500 l s harfami vrátane pracovnej plošiny a podstavca)

Messages