Status: Ongoing

Server time: 09.12.2022 23:01

Tender card #3903/2022/520
Kontajnerové chladiace boxy.

Information

ID of tender
29808
Name of content of tender
Kontajnerové chladiace boxy.
Tender ref. no.
3903/2022/520
Public tender journal ref. no.
37498-WNT
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Estimated value
145 997,00 EUR
Main CPV
42513200-7 - Refrigerating equipment
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie kontajnerových chladiacich boxov.

Predmet zákazky je delený na dve časti:
ČASŤ 1
Predmetom zákazky je dodanie 12 kusov kontajnerových chladiacich boxov pre uskladnenie zveriny rozmerov 4m x 2m s vybavenou predsieňou a 3 kusov kontajnerových chladiacich boxov pre uskladnenie zveriny rozmerov 2m x 2 m bez predsiene.
Požiadavky a špecifikácia sú uvedené v prílohe Výzvy – ČASŤ 1 - Opis predmetu zákazky

ČASŤ 2
1 kus kontajnerový box rozmerov 6m x 2m bez predsiene s minimálnou výškou od podlahy po strop 2,5 m. Ide o chladiace boxy, ktoré slúžia na uskladnenie tovaru, potravín a diviny s vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami. Chladiarenské skladovanie mäsa má umožniť správny priebeh procesov zrenia, a zabrániť rastu mikroorganizmov.
Požiadavky a špecifikácia sú uvedené v prílohe Výzvy – ČASŤ 2 - Opis predmetu zákazky

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.08.2022 10:00:00
Planned opening of bids
24.08.2022 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Zdenka Čupková
zdenka.cupkova@lesy.sk
+421 905444352

Documents

ČASŤ č. 1

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
129 520,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
42513200-7 - Refrigerating equipment
Outcome of tender
One-off Contract

ČASŤ č. 2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
16 477,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
42513200-7 - Refrigerating equipment
Outcome of tender
One-off Contract