Status: Ongoing

Server time: 01.10.2022 19:45

DPS card #1-DNS/2022
Nákup IKT a príslušenstva

Information

ID of tender
29942
Name of content of tender
Nákup IKT a príslušenstva
Tender ref. no.
1-DNS/2022
EU journal ref. no.
2022/S 157-449662
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
41 348 658,84 EUR
Main CPV
30210000-4 - Data-processing machines (hardware)
Further CPV
30236200-4 - Data-processing equipment
48820000-2 - Servers
32420000-3 - Network equipment
30237110-3 - Network interfaces
32580000-2 - Data equipment
30233000-1 - Media storage and reader devices
30233160-0 - Tape streamers
30233100-2 - Computer storage units
30234500-3 - Memory storage media
48710000-8 - Backup or recovery software package
48626000-2 - Clustering software package
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup IKT a príslušenstva pre organizáciu Datacentrum. Súčasne s dodaním požadovaného
tovaru budú poskytované nevyhnutné súvisiace služby, a to dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v
mieste dodania, záruka na dodaný tovar v trvaní podľa konkrétnej špecifikácie zákazky a prípadná inštalácia (ak sa
vyžaduje). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú
uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
19.09.2022 10:00:00
Planned opening of requests
20.09.2022 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
DataCentrum
Address
Cintorínska 2301/5
Bratislava
81488, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Ondrej Tkáč
ondrej.tkac@datacentrum.sk
+421 949471021
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/235

Documents