Status: Ongoing

Server time: 19.06.2024 06:06

DPS tender card #6/4/2021/DNS -020/2022
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Podunajsko, VC Čifáre výzva č. 20

Information

ID of tender
29959
Name of content of tender
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Podunajsko, VC Čifáre výzva č. 20
Tender ref. no.
6/4/2021/DNS -020/2022
Public tender journal ref. no.
14204-MUS
EU journal ref. no.
2021/S 038-095285
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
37 615,32 EUR
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zadávanie v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Levice na
roky 2021-2024, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny:
a)77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva
b)77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.08.2022 09:00:00
Planned opening of bids
29.08.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Podunajsko
Address
Koháryho 2
Levice
93401, Slovak republic
Process supervisor
Marek Tabernaus
marek.tabernaus@lesy.sk
+421 918334307

Documents