Status: Ongoing

Server time: 03.03.2024 17:59

Tender card #FNTN-2022-05-ŠF-NZ-USG prístroj pre urológiu
USG prístroj pre urológiu

Information

ID of tender
30141
Name of content of tender
USG prístroj pre urológiu
Tender ref. no.
FNTN-2022-05-ŠF-NZ-USG prístroj pre urológiu
Public tender journal ref. no.
38269-MST
EU journal ref. no.
2022/S 160-455870
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
245 700,00 EUR
Main CPV
33124120-2 - Diagnostic ultrasound devices
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmetná zákazka je nastavená účelne a komplexne. Predmet zákazky predstavuje jeden ucelený celok pozostávajúci z komplexného, navzájom prepojeného a logicky a funkčne previazaného zariadenia. Kvôli uvedenému je nutné, aby realizáciu dodávky predmetného zariadenia vykonával jeden hospodársky subjekt, ktorý bude zodpovedný za zabezpečenie funkčnosti zariadenia.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka tovaru: USG prístroj pre urológiu v počte 1 ks vrátane súvisiacich služieb ako súčasť projektu: Opatrenia na zlepšenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov s diagnózou COVID -19 vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, v rámci výzvy: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie, s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61.
Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - technická špecifikácia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.09.2022 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
19.09.2022 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Miroslav Pitek
miroslav.pitek@fntn.sk
+421 326566560

Documents