Status: Completed

Server time: 29.02.2020 09:44

Tender card #06448/2019/ODDVO
Prieskum dopravy cez hranice Banskobystrického kraja

Information

ID of tender
3020
Name of content of tender
Prieskum dopravy cez hranice Banskobystrického kraja
Tender ref. no.
06448/2019/ODDVO
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
47 000,00 EUR
Main CPV
79311000-7 - Survey services
Further CPV
79311300-0 - Survey analysis services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vykonanie prieskumu – Prieskum dopravy cez hranice Banskobystrického kraja. Prieskum je zameraný na sčítanie intenzity dopravy a doplňujúce výberové anketové dopytovanie cestujúcich cez hranice Banskobystrického kraja pre všetky relevantné druhy dopravy (cestná, autobusová, železničná) zo všetkých významných smerov dochádzky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.03.2019 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Documents