Status: Completed

Server time: 07.02.2023 03:06

DPS tender card #SE-VO1-2022/002162-009
Zemný plyn pre potreby MŽP SR 2023

Information

ID of tender
30263
Name of content of tender
Zemný plyn pre potreby MŽP SR 2023
DPS category
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu
Tender ref. no.
SE-VO1-2022/002162-009
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
222 888,90 EUR
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu podľa konkrétnych potrieb Ministerstva životného prostredia SR, ako aj komplexné služby spojené s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou plynu pre odberné miesta.

Obdobie poskytovania služieb: od 01.01.2023 od 00:00 hod. do 31.12.2023 do 24:00 hod.
Charakteristika odberných miest: budovy administratívneho charakteru – odberné miesto 1 a 3, byt – odberné miesto 2

1. Administratívna budova – Námestie Ľudovíta Štúra 1, BA
2. Byt – Donnerová 7, BA
3. Administratívna budova – Bukureštská 4, BA

Plyn:
Predpokladaný objem odobratého plynu počas obdobia poskytovania služieb: 742,100 MWh

Podrobný opis predmetu konkrétnej zákazky je v prílohe č. 1 tejto Výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.09.2022 10:00:00
Planned opening of bids
06.09.2022 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Lucia Bednáriková
lucia.bednarikova@enviro.gov.sk
+421 259562114

Documents