Status: Completed

Server time: 20.03.2023 17:33

DPS tender card #SE-VO2-2022/004503
Dodávka dokumentačnej fototechniky 2

Information

ID of tender
30284
Name of content of tender
Dodávka dokumentačnej fototechniky 2
Tender ref. no.
SE-VO2-2022/004503
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
24 600,00 EUR
Main CPV
38651600-9 - Digital cameras
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie bežne dostupných tovarov, ktorými sú digitálne bezzrkadlovky a s tým súvisiace služby v množstve podľa prílohy č. 1 dokumentu Súťažné podklady miesto dodania: definované v prílohe č. 1 dokumentu Súťažné podklady.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.09.2022 09:30:00
Planned opening of bids
22.09.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Martina Hlavová
martina.hlavova@minv.sk
+421 250944590

Documents