Status: Ongoing

Server time: 02.02.2023 12:49

Tender card #19867/2022-220
Harvestorový uzol určený do prvých prebierok

Information

ID of tender
30384
Name of content of tender
Harvestorový uzol určený do prvých prebierok
Tender ref. no.
19867/2022-220
Public tender journal ref. no.
40680 - MST Vestník č. 201/2022 - 14.09.2022
EU journal ref. no.
2022/S 176-497469
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
346 000,00 EUR
Main CPV
16600000-1 - Specialist agricultural or forestry machinery
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Jedná sa o dodávku komplexného harvestorového uzlu, ktorý vie na základe prieskumu trhu zabezpečiť jeden dodávateľ vrátane kompletnej dokumentácie
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku nového harvestora 4x4 a novej vývoznej súpravy 6x6 s nosnosťou 5 ton určených na vykonávanie prvých výchovných ťažieb vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto plnenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku harvestora a vývoznej súpravy, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív, min. 10 l paliva.

Criterion for evaluation of bid
Cost effectiveness especially life-cycle costs
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
14.10.2022 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
14.10.2022 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Ing. František Fodor
frantisek.fodor@lesy.sk
+421 918444222

Documents