Status: Completed

Server time: 18.06.2021 00:48

Tender card #NBS1-000-034-692
Nákup pamäťových médií

Information

ID of tender
3043
Name of content of tender
Nákup pamäťových médií
Tender ref. no.
NBS1-000-034-692
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
8 237,50 EUR
Main CPV
30234000-8 - Storage media
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú pamäťové médiá. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č. 1 výzvy na predloženie ponuky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Verejný obstarávateľ požaduje, aby poskytnutie predmetu zákazky v zmysle výzvy na predloženie ponuky bolo realizované na základe objednávky vystavenej verejným obstarávateľom.
Neoddeliteľnou prílohou objednávky je opis predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 výzvy na predloženie ponuky a Všeobecné obchodné podmienky na dodanie tovaru, ktoré tvoria prílohu č. 2 výzvy na predloženie ponuky.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
27.03.2019 15:00:00

Public Promoter

Subject's name
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Address
Imricha Karvaša 1
Bratislava - mestská časť Staré Město
81325, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Anna Zubeková
anna.zubekova@nbs.sk
+421 257871215

Documents