Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 19:09

Tender card #00953/2022/4400
Mediálna kampaň k podujatiu Cooperation Innovation Technology Transfer 2022

Information

ID of tender
30468
Name of content of tender
Mediálna kampaň k podujatiu Cooperation Innovation Technology Transfer 2022
Tender ref. no.
00953/2022/4400
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
19 997,00 EUR
Main CPV
79341400-0 - Advertising campaign services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Cieľom predmetu zákazky je zviditeľnenie podujatia/konferencie v relevantných slovenských online médiách a oslovenie cieľovej skupiny.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.09.2022 08:30:00
Planned opening of bids
02.09.2022 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Address
Lamačská cesta 8/A
Bratislava-Staré Mesto
81104, Slovak republic
Process supervisor
Oto Léka
oto.leka@cvtisr.sk
+421 269253158

Documents