Status: Ongoing

Server time: 03.06.2023 09:39

DPS card #6701/2019-260
Propagačné predmety

Information

ID of tender
3056
Name of content of tender
Propagačné predmety
Tender ref. no.
6701/2019-260
Public tender journal ref. no.
13641-MUT
EU journal ref. no.
2019/S 102-246530
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
300 000,00 EUR
Main CPV
22462000-6 - Advertising material
Further CPV
22816100-4 - Note pads
22816300-6 - Sticky-note pads
22817000-0 - Diaries or personal organisers
30199792-8 - Calendars
30197645-9 - Card for printing
30193400-2 - Book ends
22815000-6 - Notebooks
22852000-7 - Folders
22852100-8 - File covers
30192130-1 - Pencils
30192100-2 - Erasers
30192121-5 - Ballpoint pens
30192126-0 - Technical pens
30192122-2 - Fountain pens
39516120-9 - Pillows
37822300-9 - Chalks
30192000-1 - Office supplies
30192125-3 - Markers
37822100-7 - Crayons
30194500-0 - Lettering aids
30192127-7 - Pen holders
30197100-7 - Staples, tacks, drawing pins
30199762-9 - Luggage tags
39225600-1 - Candles
15842300-5 - Confectionery
34722100-5 - Balloons
37525000-4 - Toy balloons and balls
15842310-8 - Boiled sweets
15842000-2 - Chocolate and sugar confectionery
30195800-0 - Hanging rails or holders
22459100-3 - Advertising stickers and strips
33141118-0 - Wipes
30199740-9 - Compliment slips
30199731-3 - Business card holders
15897300-5 - Food parcels
18900000-8 - Luggage, saddlery, sacks and bags
18932000-1 - Sports bags
32523000-5 - Telecommunications facilities
39221120-4 - Cups and glasses
39221110-1 - Crockery
39221121-1 - Cups
39225710-5 - Bottles
18221300-7 - Raincoats
39221000-7 - Kitchen equipment
30199230-1 - Envelopes
18931100-5 - Rucksacks
18925200-1 - Holsters
39295200-8 - Umbrellas
18921000-1 - Suitcases
18331000-8 - T-shirts
18221200-6 - Anoraks
22140000-3 - Leaflets
15831600-8 - Honey
15863000-5 - Tea
15861000-1 - Coffee
39241100-4 - Knives
31111000-7 - Adapters
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky zadávanej v rámci DNS je nákup bežne dostupného tovaru - propagačných predmetov v rozsahu nižšie uvedených skupín CPV kódov:

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Notes

Zámerom verejného obstarávateľa je zriadenie dynamického nákupného systému podľa § 58 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "ZVO") za účelom zadávania zákaziek na dodanie tovaru – propagačných predmetov, v predpokladanej hodnote 300 000 EUR a v trvaní od okamihu jeho zriadenia do 31.12.2021.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
27.06.2019 23:59:59
Doba zriadenia DNS
30.12.2021 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Address
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Marek Motyka
marek.motyka@land.gov.sk
+421 259266234

Documents