Status: Ongoing

Server time: 02.02.2023 12:49

Tender card #MR39/2022
MR39/2022 - Kamionová přeprava III

Information

ID of tender
30724
Name of content of tender
MR39/2022 - Kamionová přeprava III
Tender ref. no.
MR39/2022
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
600 000,00 Kč
Main CPV
60180000-3 - Hire of goods-transport vehicles with driver
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ010 - Hlavní město Praha
Content of tender

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zavedení nákupního systému na poskytování služeb kamionové přepravy dle aktuálních potřeb zadavatele.

Brief description of tender or procurement

Služby kamionové přepravy budou spočívat v odvezení nákladu z místa nakládky do místa určení, přičemž nakládku a vykládku přepravovaného nákladu zajistí vždy zadavatel na své náklady. Místo nakládky musí být na území hlavního města Prahy.

Předmětem této zakázky není uzavření rámcové dohody. Zadavatel tuto informaci pouze uvádí na základě nutnosti vybrat jednu z možností elektronického nástroje.

V rámci tohoto výběrového řízení nebude uzavřena žádná smlouva. Dodavatelé, kteří podají žádost o účast (nabídka dle el. nástroje) a splní veškeré zadávací podmínky (zejm. podmínky kvalifikace), budou zařazeni do nákupního systému na poskytování služeb kamionové přepravy.

Po zařazení do NS bude zadavatel zadávat dílčí veřejné zakázky (tzv. minitendry) na základě svých aktuálních potřeb (tzn. v předem neurčených časových intervalech a v předem konkrétně neurčeném objemu). Zadavatel bude v rámci každé dílčí veřejné zakázky vyzývat k podání nabídky dodavatele zařazené do NS. Po vyhodnocení dílčí veřejné zakázky bude s vybraným dodavatelem uzavřena objednávka (plnění do částky 50.000,- Kč bez DPH) anebo dílčí smlouva (plnění s částkou nad 50.000,- Kč bez DPH). Podrobnosti k minitendrům viz část 5 Výzvy.

Zadavatel na tomto místě uvádí, že v rámci dílčích veřejných zakázek bude vždy poptávat služby v podobě přepravy věcí (hudební nástroje a koncertní oblečení Symfonického orchestru Českého rozhlasu) z místa odeslání (zejm. místo na území hl. města Prahy stanovené po dohodě mezi zadavatelem a dodavatelem) do místa určení (zejm. místo konání koncertu SOČR), přičemž nakládku a vykládku přepravovaných věcí zajistí vždy zadavatel na své náklady.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
26.09.2022 11:00:00
Planned opening of bids
26.09.2022 11:05:00

Public Promoter

Subject's name
Český rozhlas
Address
Vinohradská 12
Praha 2
120 99, Czech Republic
Process supervisor
Mgr. Jan Greň
jan.gren@rozhlas.cz
+420 720043785

Documents