Status: Ongoing

Server time: 25.03.2023 11:50

DPS card #NL DNS 21/2022
Nákup motorových vozidiel rôznych kategórií (nové, zánovné, jazdené)

Information

ID of tender
30803
Name of content of tender
Nákup motorových vozidiel rôznych kategórií (nové, zánovné, jazdené)
Tender ref. no.
NL DNS 21/2022
Public tender journal ref. no.
42363 - MUT
EU journal ref. no.
2022/S 190-539249
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
490 000,00 EUR
Main CPV
34110000-1 - Passenger cars
Further CPV
34144700-5 - Utility vehicles
34137000-6 - Second-hand goods vehicles
34111000-8 - Estate and saloon cars
34131000-4 - Pick-ups
34113000-2 - 4-wheel-drive vehicles
34114000-9 - Specialist vehicles
34136000-9 - Vans
34134000-5 - Flatbed and Tipper trucks
34142000-4 - Crane and dumper trucks
34140000-0 - Heavy-duty motor vehicles
34139100-1 - Chassis cabs
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodávanie bežne dostupných osobných a úžitkových vozidiel, podľa dostupnosti jednotlivých tovarov. Podrobná technická špecifikácia a termín dodania budú obsahom konkrétnej výzvy podľa aktuálnych požiadaviek DPB, a.s.

Bude sa jednať o 2 kategórie vozidiel:
- osobné vozidlá kategórie M1, prípadne typové schválenie N1 s mrežou alebo bez mreže;
- úžitkové vozidlá kategórií N1, N2, a N3, aj s individuálne špecifikovanými podvozkovými nadstavbami podľa požiadaviek obstarávateľskej organizácie

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Notes

Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých,
nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych
zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v
každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Služby budú dodávané v rozsahu a v závislosti od potrieb
obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri
plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
31.10.2022 09:00:00
Planned opening of requests
31.10.2022 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
31.10.2026 00:00:00

Promoter

Subject's name
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Address
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovak republic
Process supervisor
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/449258

Documents