Status: Ongoing

Server time: 03.03.2024 15:53

Tender card #FNTN-2022-04-ŠF-NZ-Mobilný RTG prístroj
Mobilný RTG prístroj

Information

ID of tender
30849
Name of content of tender
Mobilný RTG prístroj
Tender ref. no.
FNTN-2022-04-ŠF-NZ-Mobilný RTG prístroj
Public tender journal ref. no.
40465 - MST
EU journal ref. no.
2022/S 174-489956
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
280 686,00 EUR
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments
Further CPV
33124200-7 - Radiodiagnostic devices
50411000-9 - Repair and maintenance services of measuring apparatus
51110000-6 - Installation services of electrical equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti vzhľadom na charakter, funkcionalitu a komplexnosť predmetu zákazky, ktorý predstavuje nákup zariadení, ktoré budú určené na rovnaký účel použitia, tj,. pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19, zariadenia majú rovnakú špecifikáciu, požiadavky na inštaláciu, zaškolenie obsluhy, na servisné podmienky. Je veľký predpoklad presunu zariadení medzi oddeleniami, podľa nárastu infikovaných pacientov, takže požiadavky na obsluhu, údržbu zariadení budú rovnaké.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka tovaru: Mobilný RTG prístroj v počte 3 ks vrátane súvisiacich služieb ako súčasť projektu: Opatrenia na zlepšenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov s diagnózou COVID -19 vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, v rámci výzvy: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie, s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61.
Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky je
uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - technická špecifikácia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.11.2022 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
02.11.2022 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Jana Konrád Skibová
jana.konrad-skibova@fntn.sk
+421 326566560

Documents