Status: Ongoing

Server time: 20.03.2023 17:55

Tender card #SE-VO2-2022/004548
Vrútky OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Information

ID of tender
30894
Name of content of tender
Vrútky OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Tender ref. no.
SE-VO2-2022/004548
Public tender journal ref. no.
202/2022 pod č. 40887-MSP dňa 16. 9. 2022
EU journal ref. no.
2022/S 177-499732 z 14.9.2022
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
353 553,02 EUR
Main CPV
45216111-5 - Police station construction work
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti v zmysle § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti a požaduje dielo realizovať ako jeden celok z dôvodu, že práce, ktorých výsledkom je samotné stavebné dielo sú navzájom úzko previazané, sú priestorovo, časovo, fyzicky a funkčne prepojené a od ich spoločnej realizácie závisí výsledný efekt diela, ktorým sú energetické úspory budovy
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu Obvodného oddelenia PZ vo Vrútkach v rozsahu spracovaného projektu stavby.
V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu sa budú realizovať stavebné práce na zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu a zníženie energetickej náročnosti objektu v rozsahu zateplenia obvodového plášťa a strechy existujúceho objektu, výmena otvorových konštrukcií, odstráni sa vlhkosť obvodového muriva, inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy, výmena svetelných zdrojov a svietidiel, vybudovanie bezbariérového vstupu a bezbariérového WC.
Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty: SO 01.01 Budova OO PZ Vrútky - oprávnené práce SO 01.02 Budova OO PZ Vrútky - neoprávnené práce

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Environmental Tender

Yes

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.10.2022 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
24.10.2022 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Roman Novosad
roman.novosad3@minv.sk
+421 250944527
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239

Documents