Status: Ongoing

Server time: 25.06.2024 01:53

Tender card #FNTN-PZ-02-2022-SÚ-MRI
Stavebné úpravy pracoviska magnetickej rezonancie FN Trenčín

Information

ID of tender
30987
Name of content of tender
Stavebné úpravy pracoviska magnetickej rezonancie FN Trenčín
Tender ref. no.
FNTN-PZ-02-2022-SÚ-MRI
Public tender journal ref. no.
40479 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
557 336,21 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45215100-8 - Construction work for buildings relating to health
45215143-1 - Diagnostic screening room construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je navrhovaná stavba nachádzajúca sa v areáli FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín – v prístavbe v priestoroch bývalého oddelenia rehabilitácie. Budova rehabilitácie je prepojená s budovou, kde je psychiatrické a neurologické oddelenie. Budova MR je jednopodlažná s plochou strechou a samostatným vstupom. Budova je na p.č.745/1. Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie a chodníky. Predmetom zákazky sú stavebné úpravy pracoviska MR a vybudovanie bezbariérového vstupu.
Realizácia stavebných úprav sa uskutoční v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou DOMINO PROJEKT, Ing. Juraj Šuty, Berlínska 19, 040 13 Košice.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Environmental Tender

Yes

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.09.2022 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
30.09.2022 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michal Plesník
michal.plesnik@fntn.sk
+421 326566838

Documents