Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 01:14

Tender card #2019_01
OBEC HEVLÍN - KOMUNIKACE ,CHODNÍKY A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ LOKALITA RD "U VODOJEMU" - SEVEROVÝCHOD

Information

ID of tender
3127
Name of content of tender
OBEC HEVLÍN - KOMUNIKACE ,CHODNÍKY A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ LOKALITA RD "U VODOJEMU" - SEVEROVÝCHOD
Tender ref. no.
2019_01
Type of tender
Podlimitní režim
Type of public tender
Zjednodušené podlimitní řízení
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45233100-0 - Construction work for highways, roads
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

OBEC HEVLÍN - KOMUNIKACE ,CHODNÍKY A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ LOKALITA RD "U VODOJEMU" - SEVEROVÝCHOD

Brief description of tender or procurement

4.5. Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „OBEC HEVLÍN – KOMUNIKACE, CHODNÍKY A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ LOKALITA RD „U VODOJEMU“ - SEVEROVÝCHOD“. Rozsah předmětu veřejné zakázky je stanoven projektovou dokumentací, kterou zpracovala pro obec Hevlín společnost EUROTRACE s. r. o., Božetěchova 133, 612 00 Brno, IČO: 27685837, zastoupená Ing. Petrem Strnad ČKAIT 1003178 a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zadávací dokumentací včetně všech příloh.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta na předkládání nabídek
18.11.2019 10:00:00
Planned opening of bids
18.11.2019 11:01:00
Bid validity period
16.02.2020

Public Promoter

Subject's name
OPTIMAL Consulting s.r.o.
Address
Podmolí 23
Podmolí
669 02, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Tomáš Šturala
sturala@optimalconsulting.cz
+420 724716856

Documents