Status: Ongoing

Server time: 25.03.2023 11:48

DPS card #SE-VO2-2022/004620
Potraviny DNS

Information

ID of tender
31359
Name of content of tender
Potraviny DNS
Tender ref. no.
SE-VO2-2022/004620
Public tender journal ref. no.
217/2022 pod číslom 42690-MUT
EU journal ref. no.
2022/S 192-543028 zo dňa 05.10.2022
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
6 044 695,54 EUR
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
15500000-3 - Dairy products
15510000-6 - Milk and cream
15800000-6 - Miscellaneous food products
15820000-2 - Rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes
15850000-1 - Pasta products
15600000-4 - Grain mill products, starches and starch products
15830000-5 - Sugar and related products
15831600-8 - Honey
15840000-8 - Cocoa; chocolate and sugar confectionery
15870000-7 - Condiments and seasonings
15860000-4 - Coffee, tea and related products
15330000-0 - Processed fruit and vegetables
15331150-3 - Processed pulses
15332200-6 - Jams and marmalades; fruit jellies; fruit or nut purée and pastes
15833000-6 - Sugar products
15896000-5 - Deep-frozen products
15331170-9 - Frozen vegetables
15221000-3 - Frozen fish
03142500-3 - Eggs
15100000-9 - Animal products, meat and meat products
15111100-0 - Beef
15113000-3 - Pork
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
15810000-9 - Bread products, fresh pastry goods and cakes
15811000-6 - Bread products
15811100-7 - Bread
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (DNS) je dodávka predovšetkým potravín - základných potravín, mrazených, mliečnych výrobkov a vajec, mäsa a mäsových výrobkov, ovocia a zeleniny, pekárenských a cukrárenských výrobkov, ktoré sú bežne dostupné na trhu a najmä v rozsahu skupín 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159 a 031. Verejný obstarávateľ podľa potreby použije aj iný konkrétny kód CPV z uvedených skupín alebo inej skupiny podľa CPV na zaradenie tovarov.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
31.10.2022 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie do zriadeného DNS
06.11.2026 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic

Documents

Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky DNS

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
15500000-3 - Dairy products
15510000-6 - Milk and cream
15800000-6 - Miscellaneous food products
15820000-2 - Rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes
15850000-1 - Pasta products
15600000-4 - Grain mill products, starches and starch products
15830000-5 - Sugar and related products
15831600-8 - Honey
15840000-8 - Cocoa; chocolate and sugar confectionery
15870000-7 - Condiments and seasonings
15860000-4 - Coffee, tea and related products
15330000-0 - Processed fruit and vegetables
15331150-3 - Processed pulses
15332200-6 - Jams and marmalades; fruit jellies; fruit or nut purée and pastes
15833000-6 - Sugar products
15896000-5 - Deep-frozen products
15331170-9 - Frozen vegetables
15221000-3 - Frozen fish
03142500-3 - Eggs
Outcome of tender
One-off Contract

Mäso a mäsové výrobky DNS

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
15100000-9 - Animal products, meat and meat products
15111100-0 - Beef
15113000-3 - Pork
Outcome of tender
One-off Contract

Ovocie a zelenina DNS

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
Outcome of tender
One-off Contract

Pekárenské a cukrárenské výrobky DNS

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
15810000-9 - Bread products, fresh pastry goods and cakes
15811000-6 - Bread products
15811100-7 - Bread
Outcome of tender
One-off Contract

Tenders