Status: Ongoing

Server time: 07.02.2023 03:46

DPS tender card #SE-VO1-2022/002162-014
Elektrická energia pre Slovenský hydrometeorologický ústav

Information

ID of tender
31362
Name of content of tender
Elektrická energia pre Slovenský hydrometeorologický ústav
DPS category
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie
Tender ref. no.
SE-VO1-2022/002162-014
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektriny na obdobie od 1.1.2023 - 31.12.2023 pre 83 odberných miest rozmiestnených po celom území Slovenskej republiky verejného obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu v súlade so zákonom
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a § 13 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrikou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov, vrátane zabezpečenia prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta verejného obstarávateľa pripojené v rozsahu a podľa obchodných podmienok tohto prevádzkovateľa distribučnej siete.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.10.2022 12:00:00
Planned opening of bids
21.10.2022 12:05:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Ján Beňa
jan.bena@shmu.sk
+421 259415454

Documents