Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 02:08

Tender card #3/2019
Fludeoxyglukóza (18F), injekčný roztok

Information

ID of tender
3139
Name of content of tender
Fludeoxyglukóza (18F), injekčný roztok
Tender ref. no.
3/2019
Public tender journal ref. no.
8606-MST
EU journal ref. no.
2019/S 079-189318
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
1 056 900,00 EUR
Main CPV
33690000-3 - Various medicinal products
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, nakoľko ide o jedno rádiofarmakum, hoci rôznej aktivity, avšak je potrebné, aby bolo toto rádiofarmakum dodávané z dôvodu efektívnosti, hospodárnosti jedným dodávateľom, rozdelenie zákazky by mohlo spôsobovať ťažkosti/výrazné náklady z hľadiska zvýšených nákladov na zabezpečenie logistiky a koordinácie viacerých dodávateľov, ako aj z hľadiska vážneho rizika ohrozenia riadneho plnenia zákazky. V danom prípade je zabezpečená flexibilita a efektívnosť práce, nakoľko verejný obstarávateľ má právo objednávku upraviť alebo zrušiť predchádzajúci pracovný deň pred dňom dodania a tým upraviť objednávku na inú aktivitu, preto je efektívne, aby bol jeden dodávateľ u každej aktivity rádiofarmaka.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka predmetu zákazky/ zmluvy: Fludeoxyglukóza (18F), injekčný roztok, v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia, na obdobie 24 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Vestník č. 80/2019, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania č. 8606-MST, zverejnené dňa 24.04.2019

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
20.05.2019 10:00:00
Planned opening of bids
21.05.2019 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Address
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
042 53, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Michaela Pitoňáková
pitonakova@inmm.sk
+421 556118333

Documents