Status: Ongoing

Server time: 29.05.2023 14:41

Tender card #S22424-2022-OZZ
„Nákup medicínskeho zariadenia SPECT/CT (gama kamery) pre Onkologický ústav sv. Alžbety a Univerzitnú nemocnicu Martin“

Information

ID of tender
31446
Name of content of tender
„Nákup medicínskeho zariadenia SPECT/CT (gama kamery) pre Onkologický ústav sv. Alžbety a Univerzitnú nemocnicu Martin“
Tender ref. no.
S22424-2022-OZZ
Public tender journal ref. no.
213/2022 42263- MST
EU journal ref. no.
2022/S 189-532067
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods, Services
Estimated value
1 666 666,66 EUR
Main CPV
33111620-3 - Gamma cameras
Further CPV
51410000-9 - Installation services of medical equipment
80511000-9 - Staff training services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Nákup medicínskeho zariadenia SPECT/CT (gama kamery) pre Onkologický ústav sv. Alžbety a Univerzitnú nemocnicu Martin

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

1. eAukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROEBIZ TENDERBOX.
2. Úplné a podrobné znenie pravidiel elektronickej aukcie je uvedené v súťažných podkladoch, v prílohe č. 3.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.11.2022 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
15.11.2022 11:00:00

Promoter

Subject's name
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Address
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Matúš Novák
matus.novak@health.gov.sk
+421 259373322

Documents

Nákup medicínskeho zariadenia SPECT/CT (gama kamery) pre Onkologický ústav sv. Alžbety

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
833 333,33 EUR
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
Yes
Main CPV
33111620-3 - Gamma cameras
Further CPV
51410000-9 - Installation services of medical equipment
80511000-9 - Staff training services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Nákup medicínskeho zariadenia SPECT/CT (gama kamery) pre Univerzitnú nemocnicu Martin

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
833 333,33 EUR
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
Yes
Main CPV
33111620-3 - Gamma cameras
Further CPV
51410000-9 - Installation services of medical equipment
80511000-9 - Staff training services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract