Status: Completed

Server time: 06.06.2020 09:46

Tender card #2574/2019
Výstavba nohejbalového ihriska a výmena koberca na jestvujúcom nohejbalovom ihrisku na letnom kúpalisku v Topoľčanoch

Information

ID of tender
3151
Name of content of tender
Výstavba nohejbalového ihriska a výmena koberca na jestvujúcom nohejbalovom ihrisku na letnom kúpalisku v Topoľčanoch
Tender ref. no.
2574/2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
47 862,62 EUR
Main CPV
45236110-4 - Flatwork for sports fields / nohejbalové ihrisko
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmet zákazky pozostáva z nasledovného:
Časť 1 - Výstavba nohejbalového ihriska na letnom kúpalisku v Topoľčanoch
- Výkop a odvoz zeminy
- Navozenie podkladu kameňa na drenáž pod umelú trávu (vrátane zhutnenia)
- Osadenie obrubníkov
- Osadenie hracích stĺpiky a plotových stĺpikov
- Potiahnutie 3cm vrstvy piesku 0/4 do roviny pod koberec
- Položenie polypropylénového koberca – športový povrch vyrobený vpichovanou technológiou s minimálnou zárukou na koberec 5 rokov (vysoká odolnosť voči mechanickej záťaži), hrúbka športového povrchu 12 mm, celoplošná vodopriepustnosť športového povrchu.
- Zasypanie koberca kremičitým pieskom 5 kg/m2
- Vybudovanie plotu

Časť 2 - Výmena koberca na jestvujúcom nohejbalovom ihrisku na letnom kúpalisku v Topoľčanoch
- Výmena jestvujúceho koberca na ihrisku za nový polypropylénový koberec – športový povrch vyrobený vpichovanou technológiou s minimálnou zárukou na koberec 5 rokov (vysoká odolnosť voči mechanickej záťaži), hrúbka športového povrchu 12 mm, celoplošná vodopriepustnosť športového povrchu.
- Zasypanie koberca kremičitým pieskom 5 kg/m2

Presnejšie rozdelenie prác – viď výkaz výmer.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.04.2019 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Topoľčany
Address
Nám. M.R. Štefánika 1
Topoľčany
95501, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Alžbeta Melicherová
alzbeta.melicherova@topolcany.sk
+421 385340139
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4623

Documents