Status: Ongoing

Server time: 10.12.2022 00:03

DPS card #2022-143
„Osobné ochranné pracovné prostriedky“

Information

ID of tender
31560
Name of content of tender
„Osobné ochranné pracovné prostriedky“
Tender ref. no.
2022-143
EU journal ref. no.
2022/S 207-590251
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
475 000,00 EUR
Main CPV
35113400-3 - Protective and safety clothing
Further CPV
33140000-3 - Medical consumables
35113470-4 - Protective shirts or pants
33735100-2 - Protective goggles
35113430-2 - Safety vests
35113440-5 - Reflective vests
35113450-8 - Protective coats or ponchos
35113460-1 - Protective socks or hosiery
35113490-0 - Protective frock
18100000-0 - Occupational clothing, special workwear and accessories
18200000-1 - Outerwear
18300000-2 - Garments
18400000-3 - Special clothing and accessories
18800000-7 - Footwear
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Verejný obstarávateľ zriaďuje toto DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie OOPP. Plnenia na základe tohto DNS budú realizované v Bratislave. Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS môžu byť integrované požiadavky spoločensky zodpovedného verejného obstarávania a environmentálne charakteristiky. Rozsah predmetu konkrétnej zákazky, podrobná špecifikácia, konkrétne miesta dodania predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
28.11.2022 10:00:00
Planned opening of requests
28.11.2022 10:10:00
Lehota na predkladanie žiadostí
02.12.2022 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Address
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Documents