Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 13:32

Tender card #MSÚTN-UP-VO/2022/41949/KrD
Cyklotrasy Trenčín, SO Bratislavská - most - križovatka Zlatovská – Žabinská - mobiliár ul. Palackého

Information

ID of tender
31564
Name of content of tender
Cyklotrasy Trenčín, SO Bratislavská - most - križovatka Zlatovská – Žabinská - mobiliár ul. Palackého
Tender ref. no.
MSÚTN-UP-VO/2022/41949/KrD
Public tender journal ref. no.
47155-WYT, Vestník č. 240/2022, z 9.11.2022
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
125 494,73 EUR
Main CPV
43325000-7 - Park and playground equipment
Further CPV
39113600-3 - Benches
39224340-3 - Bins
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Navrhnutý mobiliár – kvetináče rôznych veľkostí pre výsadbu stromov, krov, okrasných tráv a kvetov, lavičky, smetné nádoby, cyklostojany budú osadené po celej dĺžke Palackého ulice, od križovatky pri hoteli Elizabeth, až po križovatku Palackého x Kniežaťa Pribinu. Kvetináče pre stromy (29 ks) sú rovnomerne rozmiestnené po okraji chodníka (vo vzdialenosti min. 0,5 m od okraja komunikácie), s ohľadom na jestvujúce vjazdy, stĺpy VO, city lighty, stromy a ostatné prvky drobnej architektúry, ktoré tu sú umiestnené. Vzhľadom na dostatočnú hmotnosť a možnosť presunu v prípade potreby, budú kvetináče len voľne položené, a to buď na asfalte, betóne, dlažbe alebo na rastlom teréne. Lavičky a menšie kvetináče sú umiestnené „v skupinách“, a to najmä v rozšírenej časti ulice, pri zelených plochách, zo strany od obchodov (oproti Piaristickému gymnáziu). Ostatné navrhnuté prvky drobnej architektúry budú na ploche ukotvené, a to spôsobom, aký si bude vyžadovať jednotlivý typ povrchu (asfalt, betón, dlažba, trávnik)a podložia. Rozmiestnenie prvkov drobnej architektúry v rámci Palackého ulice je zrejmé z výkresovej časti dokumentácie, drobné odchýlky v umiestnení jednotlivých prvkov sa budú riešiť priamo v teréne pri osádzaní. Pri výbere mobiliáru sa vzhľadom na jeho umiestnenie (priama väzba na centrum mesta), kládli vysoké nároky nielen na jeho funkčnosť (napr. pri nádobách pre rastliny - dostatočný objem pre koreňový priestor, zásobník na vodu, a samozavlažovací systém), ale aj životnosť, materiálové prevedenie a dizajn.

Pre túto časť zákazky je prípustná rozmerová odchýlka +/- 3 % z dôvodu funkčnosti a bezpečnosti.

V termíne kompletného ukončenia dodania tovaru s montážou je zohľadnená aj lehota na dodanie/výrobu tovaru.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.12.2022 13:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
07.12.2022 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Daniela Krčová
daniela.krcova@trencin.sk
+421 911041826

Documents