Status: Ongoing

Server time: 27.03.2023 16:22

Tender card #2498/2022
Spevnená plocha pred MsKC 2022

Information

ID of tender
31717
Name of content of tender
Spevnená plocha pred MsKC 2022
Tender ref. no.
2498/2022
Public tender journal ref. no.
45695-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
213 303,32 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je úprava existujúcej spevnenej plochy pred MsKC na vodopriepustnú spevnenú plochu. Realizácia je limitovaná existujúcou zástavbou v území, tak i existujúcim pozdĺžnym a priečnym riešením okolitej zástavby v aglomerácii. Šírkové usporiadanie spevnenej plochy zahŕňa chodník pre peších, ako i prepojenie medzi existujúcou spevnenou plochou pred Retail Boxom. Projektová dokumentácia je zverejnená v časti dokumenty.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.12.2022 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
05.12.2022 10:10:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents