Status: Ongoing

Server time: 27.03.2023 16:42

Tender card #2499/2022
Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia 2022

Information

ID of tender
31726
Name of content of tender
Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia 2022
Tender ref. no.
2499/2022
Public tender journal ref. no.
45706-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka
Type of procurement
Construction
Estimated value
830 026,44 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia. Účelom projektu je zachytávanie dažďových vôd zo striech vybratých objektov a realizáciou opatrení (zelené strechy, retenčné nádrže, dažďové záhrady, vsakovacie objekty) zlepšovať kvalitu životného prostredia (predchádzanie povodniam z prívalových zrážok, znižovanie erózie pôdy, využitie zachytených vôd pre zavlažovanie zelene, zvlhčovanie a ochladzovanie mikroklímy v letných mesiacoch a v neposlednom rade dopĺňanie zásob podzemných vôd) v záujmovom území. Opatrenia budú realizované v 8 vybratých stavebných objektoch (SO) mesta Žiar nad Hronom (základné školy, škôlky, plaváreň a zimný štadión).

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.12.2022 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
09.12.2022 10:10:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents

SO 01 1. ZŠ Dr. Janského

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
174 613,84 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

SO 02 2. ZŠ Štefánika

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
193 707,29 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

SO 03 4. ZŠ Jilemnického

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
95 629,19 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

SO 06 Plaváreň

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
90 846,85 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

SO 07 VII.MŠ Dr. Janského

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
31 168,77 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

SO 08 VIII.MŠ Rázusova

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
38 307,16 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

SO 09 Zimný štadión

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
177 831,71 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

SO 10 V.MŠ Rudenkova

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
27 921,63 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract